Na ovoj stranici pogledajte cijene naših usluga u EUR
TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK

I. DIJAGNOZA ILI POPRAVAK

Usluge dijagnoze kvara i/ili popravka vozila na cesti

 • PAUŠAL
  dijagnoza kvara i/ili popravak (do 30 minuta rada i do 20 km) = 40 EUR

 • PAUŠAL
  istakanje i zbrinjavanje pogrešno utočenog goriva (do 60 minuta rada i do 20 km) = 80 EUR

 • PAUŠAL
  otvaranje zaključanog vozila (do 60 minuta rada i do 20 km) = Klasično = 80 EUR

 • PAUŠAL
  otvaranje zaključanog vozila (do 60 minuta rada i do 20 km) = Vozilo s elektroničkim blokadama =
  100 EUR

 • Do 30 minuta rada mehaničara na cesti = 40 EUR
 • Cijena dodatnog kilometra = 1,00 EUR
 • Obračun kilometraže za usluge otklona kvara na vozilu na cesti računa se za dolazak na intervenciju i povratak s intervencije, kao polazna točka računa se lokacija baze-stacionara iz koje je vozilo krenulo, a koja je kao takva prijavljena i odobrena od strane Auto Bossi d.o.o.
 • Ukoliko dođe do otkaza usluge, bez krivnje izvršitelja, Auto Bossi d.o.o. priznaje trošak ukupno prijeđenih kilometara po cijeni dodatnog kilometra (bez naknade Paušala). Auto Bossi d.o.o. će također priznati i sve stvarno nastale troškove naknada za upotrebu cesta, mostova, tunela i trajekata.
 • Ugrađeni dijelovi u vozilo naplaćuju se od korisnika usluge (stranke).
 • Za 2., 3. i 4. uslugu (pogrešno utečeno gorivo i zaključano vozilo) stranka je dužna potpisati izjavu o prihvaćanju rizika.

II. UKLANJANJE I PRIJEVOZ

Usluge uklanjanja vozila sa ceste i prijevoza vozila

 • PAUŠAL
  (utovar, istovar i prijevoz do 20 km) = 60 EUR

 • Cijena dodatnog kilometra = 1,5 EUR
 • Upotreba dizalice = 80 EUR
 • Izvlačenje vozila iz podzemnih garaža = 80 EUR
 • Izvlačenje vozila na cestu = 50 EUR
 • Otežan utovar vozila s ceste = 25 EUR
 • Upotreba hidrauličnih sustava za vozila preko 3m visine = 160 EUR
 • Standardni utovar i istovar vozila uključeni su u naknadu paušalnog iznosa.
 • Obračun usluga uklanjanja i prijevoza vozila temelji se na “punoj vožnji”, tj. obračunava se kilometraža koju je specijalno vozilo za uklanjanje i prijevoz prešlo od mjesta utovara do mjesta istovara.
 • Ukoliko dođe do otkaza usluge, bez krivnje izvršitelja, Auto Bossi d.o.o. priznaje trošak ukupno prijeđenih kilometara po cijeni dodatnog kilometra (bez naknade Paušala). Auto Bossi d.o.o. će također priznati i sve stvarno nastale troškove naknada za upotrebu cesta, mostova, tunela i trajekata.
 • Naknada za uklanjanje i prijevoz vozila viših od 2m, dužih od 6m ili vozila čija je masa praznog vozila od 2001 kg do 2500 kg uvećava se 25%, a za vozila čija je masa praznog vozila od 2501 kg do 3500 kg za 50%. U slučaju da u vozilu ima tereta koji značajno povećava masu vozila, obavezno kontaktirati KC i dostaviti fotografiju tereta i vozila radi odobrenja.
 • Za 2., 3. i 4. uslugu potrebno nas je obavezno kontaktirati te dostaviti dvije fotografije vozila i mjesta intervencije radi odobrenja.
 • Ukoliko se pruža usluga vuče prikolice uz osnovni prijevoz vozila (prijevoz skupa vozila) uvećava se naknada za 50%.

III. USLUGE ČUVANJA VOZILA

 • Čuvanje vozila (osobno vozilo) = 10 EUR/dan
 • Čuvanje vozila (kombi) = 20 EUR/dan

OPĆE ODREDBE

  • Naknade za noćni rad od 20-08 sati, rad petkom od 17h do ponedjeljka u 08h, državnim praznikom ili blagdanom uvećavaju se 30%.
  • Za čekanje korisnika usluge više od jednog sata obračunava se 20€ po započetom satu i naplaćuje se od korisnika usluge.
  • Stvarno nastali troškovi naknade za ceste, mostove, tunele i trajekte obračunavaju se u dolasku i odlasku.
  • U iznose naknada nije uračunat porez na dodanu vrijednost (PDV).

Ovaj Pregled naknada pružatelji usluga dužni su istaknuti na vidnome mjestu i na zahtjev predočiti ga svakom korisniku usluge.